/ Archive

Fagdag på Kvarteret 2017

UTDANNING / Written by 22.02.17

Fagdagen for undervannsteknologi ble Torsdag 9. Februar avholdt med stor suksess. Arrangementet er et samarbeid mellom linjeforeningen Bunnsolid, GCE Subsea og Høgskulen på Vestlandet. Dagen var preget av spennende bedriftspresentasjoner levert av GCE Subsea, TechnipFMC, Welltec, Expro, Air Liquide og Seasmart. Blant de ca. 100 oppmøtte stilte studenter fra Høgskolen på Vestlandet sammen med elever fra Bergen maritime fagskole

Først ut var dekan Geir Anton Johansen som presenterte en ny samarbeidsmaster innen havteknologi. Den er nå under utvikling og planlegges sammen med UIB og Sjøkrigsskolen til høsten.

16833088_10154163411585800_1718855422_o

 

GCE Subsea

GCE Subsea er en klynge av bedrifter innen undervannsteknologi. Klyngen i Bergensregionen består av over 100 virksomheter som utvikler og leverer kompetanse og teknologi til installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner globalt. Klyngen har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi.

En viktig målsetting for GCE Subsea er å bidra til omstilling og videreutvikling av verdensledende norsk undervannsteknologi til bruk på nye områder og i nye næringer. Dette var og hovedtema representant Gisle Nondal presenterte for studentene. Marin matproduksjon, deep sea mining og fornybar energi offshore er noen av områdene der GCE Subsea ønsker å skape ny innovasjon.

16508505_745766232266684_6349769407713580745_n

Gisle Nondal, R & D Manager

 

TechnipFMC

FMC har nylig slått seg sammen med det franske selskapet Technip, og blitt TechnipFMC. Sammen vil de være en stor leverandør av utstyr og systemer til olje- og gassnæringen. FMC er en bedrift som lenge har hatt en tett tilknytning til vår utdanning, blant annet gjennom faget subsea-school.

TechnipFMC ser positivt på fremtiden og tror det vil være stort behov for ingeniører innen kort tid, noe som ble godt mottatt av oss studenter. De vektlegger og viktigheten for ny innovasjon når det går treigt i markedet, noe som fort kan stagnere når alt går på skinner.

16683992_745766235600017_8236587692217102145_n

Ole Thomas Enge, Specialist System Engineer 

 

Welltec

Welltec utvikler og selger brønnteknologi til olje og gass industrien. Målet er å skape sikrere og mer bærekraftig energi med høyere produksjonsrate. Bedriften er en svært god sammarbeidspartner for Institutt for marin og maskinfag ved Høgskolen på Vestlandet.

Det ble vist og forklart mye av Welltec sin teknologi, noe som er spennende innsikt for aspirerende ingeniørstudenter. En av produktene som ble vist er Welltec sin “Well cutter”. Dette er en lang sylinder med et roterende hode som kutter rør trinnvis, noe som forhindrer dannelse av spon.

16640978_745766298933344_489159113535253412_n

Bjørn Erik Sissener, WTCC Manager

 

Expro Subsea

Expro Subsea leverer subseatjenester og brønnkontrollsystemer. Bedriften er en god partner for undervannsteknologilinjen. Det skrives årlig bacheloroppgaver og studentene er i verkstedspraksis samt ingeniørpraksis hos bedriften.

Anders Solberg forklarte om Expro sin brønnteknologi og viste en detaljert video. Anders har selv tatt bachelor ved undervannsteknologilinjen på HIB, så studentene fikk høre og stille spørsmål om hans reise fra skolebenken til industrien.

16833572_10154163411595800_1433673509_o

Anders Solberg, Operations Engineer

 

Air Liquide

Air Liquide er en verdensledende gassleverandør som er store på teknologiutvikling og innovasjon. Bedriften er kjent for QUAD+ som er en akkumulator som holder og distribuerer gass.

Bedriften ser positivt på fremtiden, dog det avhenger av hvilke segment en opererer innenfor. Air Liquide har etter noen tøffe år sett positive tendenser i markedet da ordrene har tatt seg opp i starten av 2017. De ser på seg selv som en indikator for hvor oljemarkedet er på vei. Selskapene trenger gass for å operere og et økt salg vil dermed tilsi at det er mer fart i markedet. 

16708314_745787468931227_1008756381358915495_n

Siver Stendahl, Business Development Manager 

 

SeaSmart

Gründer Andreas Morland har utviklet en undervannsdrone for overvåking i laksemerder. Bedriften har flere samarbeid med institutt for maskin og marinfag ved HVL hvor det skrives to bacheloroppgaver, og hvor FoU-miljøene er tett koblet på. SeaSmart er en svært spennende og innovativ bedrift som også har vunnet priser. 

Dronen beveger seg opp og ned i merden, noe som gir bedre kontroll en stasjonære målere. Den er og utstyrt med sensorer som fanger opp oksygennivå, temperatur, salinitet og lysforhold. Andreas ser stort potensiale i å overføre oljeteknologi til havbruk, noe som er et typisk eksempel på “Cross-over” tankegangen.

16508988_745795528930421_9164070826926941155_n

Andreas Morland, Gründer

 

Oppsummert viser alle bedriftene til tendenser som tilsier at markedet vil ha en positiv trend de neste årene. Dette lover godt for de ferske ingeniørene som snart skal tre inn i arbeidslivet. Mye innovativ teknologi er utviklet etter oljefallet, noe som vil øke resultatet og sikkerheten i den norske oljeindustrien fremmover.

Dagen ble avsluttet med stands der studentene kunne slå av en prat og stille spørsmål til de forskjellige bedriftene. Det ble servert deilig tapas fra Le Chef, som ble prikken over i´en etter en vellykket fagdag

16833499_10154163411580800_335036252_o

 

Bunnsolid retter en stor takk til alle bedrifter og studenter som deltok, nå ser vi frem mot enda et lærerikt arrangement til neste år!

 

 

/ About the blogger
Bunnsolid Media Medieansvarlig, Bunnsolid

/ Comment