/ Archive

Har arbeidslivet fortsatt noe å tilby Subsea studenter?

UTDANNING / Written by 02.10.15

Mange har stilt seg spørsmålet om de har valgt riktig linje, om undervannsteknologi fortsatt er et studie å begynne på når tidene er som de er. På fagdagen vi hadde torsdag 1.oktober fikk vi svar på at det fortsatt er stort behov for den kompetanse undervannsteknologistudenter vil sitte med.  NCE Subsea sin CEO Owe Hagesæther snakket blant annet om at det er behov for vår kunnskap andre steder, som f.eks ved miljøovervåking på havbunnen og utvikling av fornybare energikilder (som strøm og havvind). Et annet spennende felt er såkalt subsea mining, mineralutvikling. Mye verdifulle mineraler ligger på havets dyp, med vår teknologi vil vi kunne utvinne dem. Også sjømatnæringen vil trenge vår kompetanse da de bygger større installasjoner som ligner subseainstallasjoner.

 

Vi fikk også besøk av FMC Technologies som har visjoner om å ”få alt ned på havbunnen”. Customer training specialist Oddmund Lervik viste oss spennende teknologi rundt subseasystemer. I årene som kommer vil verden trenger ca. 35% mer energi, noe vi ikke klarer med dagens teknologi. I tillegg er det store og viktige krav knyttet til klimaproblematikken, alt dette vil kreve ny og bedre teknologi. Der kommer vi inn!

 

Til sist hadde METAS, ved gründer Terje Torkelsen, en interessant presentasjon om hvordan de bruker marin akustikk (lyd) til blant annet miljøovervåking og får å oppdage lekkasjer i et subseasystemer. Det som gjør dette ekstra spennende er det faktum at havet er stort og lite utforsket, noe som fører til at en ikke vet hva en kommer til å se eller hva en forventer.

 

Norge lever at havet, så la oss vise frem vår kunnskap og videreutvikle havromsteknologien

 

Fagdag: Owe Hagesæther viser andre felt hvor vår kunnskap er viktig

 

/ About the blogger
Bunnsolid Media Medieansvarlig, Bunnsolid

/ Comment